ممکن به جای عالی

خیلی وقت پیش ویدیویی در یوتیوب دیدم از یک نفر که سبک زندگی مینیمال را انتخاب کرده بود. وسایل بسیار کمی داشت. چیزی که خوب به خاطرم مانده این بود که دو دست لباس داشت که یکی را می‌پوشید و دیگری را می‌شست. این لباس‌ها هم اتو نمی‌شدند و با شوینده‌های طبیعی و با دست می‌شستشان.

امروز یادش افتادم و داشتم با خودم فکر می‌کردم که فعلا دنبال این نیستم که به آن سر طیف زندگی مینیمال حرکت کنم. البته که مدت‌هاست خرید، به جز مواد خوراکی، خیلی کمرنگ شده و سعی می‌کنم وسیله‌ی جدیدی وارد خانه نکنم. ولی ترجیح می‌دهم اگر هم قرار است تمرکزم را برای ساختن یک سبک زندگی مشخص خرج کنم، آن زندگی بی‌زباله باشد.

هنوز کارهای زیادی هستند که می‌توانم در مسیر بی‌زبالگی انجام دهم و در این مرحله چندان برایم سخت نیست. 

عالی است اگر بشود با وسیله‌های کمتری زندگی کنم ولی از آن هدف‌هایی است که رسیدن به آن راحت نیست و بیشتر از خوبی‌هایش، عذاب وجدانش همراهم خواهد بود. در این برش از زندگی دوست دارم کارهای ممکن را به جای کارهای عالی انتخاب کنم.

4

ارسال پاسخ