درسی از موازنه مواد و انرژی برای زندگی بدون زباله

زندگی بی زباله

این روزها گاه و بیگاه راجع به حجم زیاد زباله‌ای که تولید می‌شود مطالبی به چشم می‌خورد. هروقت جنجال‌های خبری اهمیت چندانی ندارند، تصویری از حیوانی که در اثر زباله به نحوی جان سپرده یا زندگی سختی داشته، دست به دست می‌شود. این تصاویر برای هیچ کس خوشایند نیست. اما به هر حال، گویا چندان تاثیری هم در رفتار مصرفی ما ندارد. زندگی بی زباله دغدغه بسیاری از ما نیست من در دوره کارشناسی، رشته مهندسی شیمی را خواندم. در…

بیشتر بخوانید
0