ماه: فروردین ۱۳۹۸

بازار ایرانشهر - سفرنامه سیستان و بلوچستان

سفرنامه سیستان و بلوچستان – قسمت ششم (ایرانشهر)

ایرانشهر صبح بیدار شدیم. در ایرانشهر در خانه پدری دوستمان هانی اقامت داشتیم. هانی و ابراهیم زوج بلوچی هستند که در تهران با آنها آشنا شدیم. مادر هانی صبحانه‌ای رنگین برایمان تهیه کرد. مهمان‌نوازی مردم اینجا مدام به چشم می‌آید. بعد از صبحانه با سینا راهی بازار ایرانشهر (دکه‌ها) شدیم. این بازار هم مثل لباس […]

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نخلستان‌های اطراف ایرانشهر

سفرنامه سیستان و بلوچستان – قسمت پنجم

صبح که از خواب بیدار شدیم، صبحانه نخورده راه افتادیم. با این که شب قبل میزبان مهمان‌نوازمان کارت سوختش را به ما داده بود، سعی کردیم پمپ بنزینی پیدا کنیم که بدون کارت هم به ما بنزین بدهد. گفته بودند که پمپ بنزین دانشگاه در زاهدان به مسافرها بنزین می‌دهد ولی ما را به جایگاه […]

۱۵ فروردین ۱۳۹۸

رودخانه‌ای در زاهدان- سفرنامه سیستان و بلوچستان عادله قدسی زاده

سفرنامه سیستان و بلوچستان – قسمت چهارم

در مسیر سیستان و بلوچستان از دامغان رد شدیم. سری به کاشمر زدیم و دوستان جدیدی پیدا کردیم. در ادامه راه در بیرجند هم با زوجی پرانرژی و فعال آشنا شدیم. در هر یک از این شهرها گشتی زدیم و سعی کردیم در فرصت کمی که داشتیم٬ با شهرها آشناتر شویم.

۱۰ فروردین ۱۳۹۸

ورود به سیستان و بلوچستان

سفرنامه سیستان و بلوچستان – قسمت سوم

روز اول و دوم سفر به سمت سیستان و بلوچستان برایمان با خاطرات خوش و آشنایی با دوستان تازه گذشت. از کاشمر تا بیرجند را تقریبا یک سره رفتیم. نزدیک غروب بود که به بیرجند رسیدیم. با میزبانی که از طریق اینترنت با او آشنا شده بودیم تماس گرفتیم و به خانه‌شان رفتیم. الیاس و همسرش عاطفه پذیرای ما در بیرجند بودند.

۰۵ فروردین ۱۳۹۸