هدف کتابخوانی این هفته

چند ماهی بود درست و حسابی کتاب نمی‌خواندم. چندین کتاب نیمه کاره‌ی همزمان داشتم که هیچ وقت خدا هم انگار قرار نبود تمام شوند. این وضعیت باعث شده بود سرخورده و سردرگم باشم. سرخورده از اینکه هیچ کتابی تمام نمی‌شود و سردرگم برای اینکه کدام کتاب را بخوانم.

از دو سه روز پیش برای اینکه روند کتابخوانی‌ام را تغییر دهم تصمیم گرفتم هر زمان حداکثر دو کتاب بخوانم.

کتابی که این روز‌ها مشغول خواندنش هستم دنیای سه صفر از محمد یونس است.

تصمیم گرفتم هر روز حداقل سی صفحه از کتاب را بخوانم. کمترین فایده‌اش این است که می توانم یک حدس خطادار از زمان به پایان رساندن کتاب داشته باشم.

فرصتی هم هست که در این دنیای تمرکززدا، چند دقیقه‌ای پای یک کار بنشینم و مدام حواسم پرت هر چیز تمرکزپرانی نشود.

باید حواسم هم باشد که از انجام این کار بعد از چند روز هیجان زده نشوم و هدف بزرگتری برای خودم نگذارم، سنگ بزرگی می‌شود که رهایش می‌کنم.

ببینم در این هفته که می‌آید می‌توانم به این برنامه بچسبم یا نه…

1

ارسال پاسخ