غلبه بر مقاومت

گربه لمیده - درباره مقاومت در کتاب the war of ar

این روزها در حال مطالعه کتاب The War of Art اثر استیون پرسفیلد هستم. در ابتدای کتاب به این اشاره می‌شود که نویسندگان واقعی می‌دانند سخت ترین قسمت نویسندگی٬ خود نوشتن نیست٬ بلکه شروع نوشتن است.

من که خودم را نویسنده نمی‌دانم. اما در همین مدت کوتاه وبلاگ نویسی به خوبی متوجه شده‌ام که چه‌طور ذهنم آماده تولید انبوه بهانه‌ها و استدلال‌هایی برای اجتناب از شروع نوشتن است.

در کتاب The War of Art از چیزی به نام مقاومت (Resistance) یاد می‌شود. راجع به شکل‌های مختلفی که مقاومت به خود می‌گیرد صحبت می‌شود. این که مقاومت چه طور با یک استدلال منطقی٬ بهانه‌ها را کادوپیچ می‌کند و تحویل ذهن می‌دهد.

در قسمت‌های بعدی راجع به راه‌های مقابله با مقاومت صحبت می‌شود.

حداقل فایده مطالعه این کتاب برای من٬ غلبه بر محصولات کارخانه تولید بهانه ذهنم بود. این که بتوانم خودم را راضی کنم که با نوشته‌ای هرچند کوتاه٬ اینجا را به روز کنم.

1

ارسال پاسخ