جمله‌سازی با خاطره

خاطره‌ها فسیل‌های ذهنی گذشته هستند.

خاطره‌ها یادگاری‌های خودِ گذشته‌ی ما هستند که در ذهن جا مانده.

خاطره‌ها انباری ذهن را پر می‌کنند، تا وقتی که جا برای چیز جدیدی نباشد.

خاطره‌ها مثل عکس‌هایی هستند که با جوهر نامرغوب چاپ شده‌اند، بعد از چند وقت رنگشان می‌پرد.

در تعطیلات می‌کوشیم خاطراتی بسازیم که عکسشان در آلبوم بماند.

سوار هواپیمای زمان هر چه اوج می گیریم، خاطره‌های قدیم کوچک‌تر می‌شوند.

مغز خاطره‌ها را دور می‌ریزد تا جا برای چیزهای جدید باز شود.

از پشت شیشه‌ی خاطره‌ها، دنیا طور دیگری دیده می‌شود.

در ذهن گاو صندوقی هست که خاطره‌های خوش را برای روز مبادا در آن پنهان می‌کنند.

خاطره‌ها هم مثل عکس‌های مهمانی‌ها فقط زیبایی‌ها را نشان می‌دهند، در عکس‌ها خبری از آشپزخانه‌ی در  هم ریخته نیست.

13

ارسال پاسخ